Algemene Leden Vergadering vrijdag 20 november 2015

dinsdag 10 november, 2015

Vrijdag 20 november 2015 zijn de leden uitgenodigd om op de ALV hun stem te laten horen over de agenda punten. Ook de notulen van de vorige vergaderingen zijn reeds per email verzonden. Kom en geef je mening over de voorstellen die belangrijk zijn. Het hele reilen en zeilen van onze club komt aan de orde.   Tot vrijdag 20 november  in het clubhuis aanvang 20:00 !

Van de volgende leden is op dit moment geen email adres beschikbaar:

Graag email doorgeven aan de ledenadministratie.

Lid     Naam, Adres
470     D.H. van Bohemen, Waterkant 13
842     N. Brouwer, Beethovenweg 1-B
529     P. Bruggeman, Rembrandtweg 5
508     D.A. Hazenoot, Molenstraat 19-b
419     A.C. Nagtegaal, Sneeuwgors 8
178     D. van der Niet, Zeewinde 7
192     M. Oudendijk, Kon. Astrid Boulevard 17
798     W. Tienstra, Zandvoortsestraat 41
860     H.N. van der Wal, Jan van Houtkade 24-A
305     F.A.T. Zitman, Duinwetering 25

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering hebben gewone leden, jeugdleden, ereleden, gezinsleden en personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de gewone leden en ereleden. Echtgenotes(n) en levensgezell(inn)en zijn stemgerechtigd als zij hiertoe bij het bestuur schriftelijk (e-mail) een verzoek hebben ingediend en dit verzoek door de ledenvergadering is ingewilligd.

Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één (1) persoon als gemachtigde optreden. (de machtiging moet zowel de naam van de stemgerechtigde als de gemachtigde bevatten)