BREAKING NEWS! Nieuwbouw ZVN grote stap dichterbij

vrijdag 28 februari, 2020

Afgelopen week heeft het College van B&W de Gemeenteraad van Noordwijk geïnformeerd over de stand van zaken van de nieuwbouw van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) en de Zeilvereniging Noordwijk (ZVN). Hiermee is de beoogde gecombineerde nieuwe accomodatie een grote stap dichterbij gekomen. In het bijgevoegde bericht is de update opgenomen die het bestuur vandaag naar de leden heeft gestuurd. In een extra algemene ledenvergadering op 24 april a.s. wordt dit verder uit de doeken gedaan.

Beste leden,

Begon ik de vorige nieuwsbrief met goed nieuws, vandaag kan er nog een tandje bij… Het gerucht circuleert al een paar dagen op social media, maar nu dan het officiële bericht! De afgelopen week zijn er grote stappen gezet in verband met het nieuwbouwproject van ZVN en NRB. De projectmanager (Kristel Sloos) stuurde eindelijk de e-mail waar we zo lang op hebben gewacht en ik wil dit bericht heel graag met jullie delen!

“Zojuist hebben we te horen gekregen dat het College van B&W akkoord is met de gunning van de opdracht voor de nieuwbouw aan Van der Niet Bouw B.V. uit Noordwijk. De gemeenteraad wordt met een brief op de hoogte gesteld en inmiddels zijn de handtekeningen onder de aanneemovereenkomst Strandpaviljoen NRB-ZVN gezet. De stichting RIJK zal dit vanaf nu verder afhandelen. Daarnaast heeft het College van B&W besloten om de Omgevingsdienst West Holland de omgevingsvergunning voor het paviljoen te laten verlenen, tenzij daarover zienswijzen zijn ingebracht.”

Beste mensen, dit is geweldig nieuws! Er is zó hard gewerkt om hier te komen, het nieuwe bestuur en ondergetekende zijn hier echt super gelukkig mee! Op het laatstgenoemde punt in de mail hebben wij helaas geen invloed, maar het College ziet dit met vertrouwen tegemoet en wij kunnen alleen maar het beste hopen! Na publicatie is er een termijn van 6 weken nog een beetje spannend voor ons, en daarna gaan we positief denkend een spannende tijd tegemoet met een nieuw clubhuis in het vooruitzicht!!

De komende maanden zullen wij een beroep op alle leden doen om dit mooie project ook echt te realiseren. Binnenkort horen jullie er meer over op de Algemene Voorjaarsledenvergadering. Daarnaast zijn er nog veel andere belangrijke punten te bespreken van bestuurlijke en organisatorische aard die vragen om een hoge opkomst. Komen jullie alsjeblieft in groten getale?

Noteer alvast:

1. De Algemene Leden Vergadering op vrijdag 24 april a.s.
2. De Opening strandseizoen 2020 op zondag 10 mei a.s.

Met opgewekte groet,

Voorzitter Cees Rodenburg