Lid worden?

De Zeilvereniging Noordwijk biedt plaats aan ca. 200 boten op het strand van Noordwijk. Het clubhuis staat sinds 2011 jaarrond op het strand en wordt vanaf april tot oktober bemand. De vereniging kent al enige jaren geen wachtlijst voor nieuwe leden, dankzij de kustversterking die in 2008 is uitgevoerd. Je kunt je aanmelden via email. Alle informatie vind je ook in deze brochure.

De ZVN kent de navolgende soorten van lidmaatschap:

  • Seniorlid: Personen van 18 jaar en ouder. Echtgeno(o)t(e)/partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar zijn gezinslid en vallen onder het gezinslidmaatschap van het (betalende) seniorlid
  • Jeugdlid: Personen tot 18 jaar met eigen boot of als deelnemer van jeugdzeilprogramma waarvan ouders geen seniorlid zijn

De kosten voor 2018 bedragen 220 euro voor een seniorlidmaatschap en 50 euro voor een jeugdlidmaatschap. Er wordt inschrijfgeld gevraagd van 100 euro (uitgezonderd jeugdleden die zich inschrijven voor de zeilcursus). De acceptatie door het bestuur is als aspirant lid tot de ballotage in de najaars ledenvergadering. Sinds het najaar van 2009 kent de vereniging een overgangsregeling voor jeugdleden na het bereiken van de leeftijd van 18 en een overgangsregeling voor leden met een leeftijd boven 65 jaar. Nieuwe leden worden tevens direct als lid van het Watersportverbond aangemeld.

Wij verwachten van alle leden een actieve bijdrage aan het verenigingsleven. Denk daarbij aan het helpen tijdens bouwwerkzaamheden maar ook aan deelname aan diverse activiteiten op het strand en de zee. Binnen de vereniging zijn er 11 commissies waar iedereen welkom is om te helpen.

Mocht je geïnteresseerd zijn om lid te worden van de ZVN, neem dan contact op met de Leden administratie via ledenadmin@zvnoordwijk.nl of stuur het ingevulde inschrijfformulier per post direct op.