Nieuwsbrief november 2020

woensdag 18 november, 2020

Half November 2020 en weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief! Maar eerst een terugblik naar het afgelopen seizoen. Eind vorig jaar werd ons gevraagd of de nieuwbouw eventueel nog ver vóór het november stormseizoen kon beginnen want dit was de vraag van een van de aannemers die zich ingeschreven hadden voor ons project.
Na een positief antwoord van ons heeft deze aannemer uiteindelijk de opdracht van de gemeente gekregen. Hierop moesten we meteen actie ondernomen en hebben we onder leiding van Leen vd Bent ons clubgebouw zo’n 30 meter naar het zuiden verplaatst.

Er werden containers ter vervanging van de benedenverdieping ingericht, en alles in orde gemaakt om toch een mooie plek te hebben om onze favoriete zeesport te beoefenen.
Tot het Corona virus ons parten ging spelen ging het van een leien dakje en waren we op weg naar een geweldig seizoen! Gelukkig is dit eigenlijk helemaal niet verpest door het virus.
We hebben een mooi en actief seizoen gehad met leuke zeiltochten, een mega kite-downwinder, een bezoek van een zusterclub en we hebben ondanks alles toch nog een aantal zeilwedstrijden kunnen houden met een goed aantal tevreden deelnemers! Ook jeugdzeilen is er niet helemaal bij ingeschoten en zijn er nog een aantal zeillessen gegeven aan deze belangrijke doelgroep!
Bij deze wil ik dan ook iedereen die zich heeft ingezet deze dingen mogelijk te maken hartelijk bedanken, zonder deze vrijwilligers zijn we tenslotte nergens!
Met het aanscherpen van de Corona maatregelen werd het sociale clubleven er gaandeweg niet makkelijker op. We moesten de kantine en helaas ook het geïmproviseerde terras afsluiten voor onze leden en zo bleef de “anderhalve meter” voor ons allemaal een hele uitdaging. De complimenten brief van de gemeente over hoe wij er mee zijn omgegaan hebben we met z’n allen verdiend. Toch wil ik Pieter vd Brink uitdrukkelijk bedanken voor zijn enorme inzet om de steeds weer veranderende regels voor ons duidelijk te maken en ze zo werkbaar mogelijk binnen onze club te implementeren.

Met deze nieuwsbrief wil ik ook alle leden die zich het afgelopen jaar aangemeld hebben hartelijk welkom heten in de ZVN-community! Goeie timing, want volgend jaar belooft een zeer speciaal jaar te worden in onze 63jarige geschiedenis met de ingebruikname van het nieuwe clubgebouw en als de corona toestand het toelaat weer een heus familieweekend, het Bries Open en wie weet ook nog de Kitefoil Cup Holland!

Inmiddels zijn de containers en alle boten weer enkele maanden van het strand en liggen er weer een hoop boten in de Biermangarage voor de winterstalling. Pieter v.d. Brink en Will v.d. Bent sr. hebben de laatste lekkage aangepakt en is het pand netjes en regenwater dicht, dank daarvoor heren! Misschien nog een extra brandcheck, je weet maar nooit….

De nieuwbouw gaat gestaag door, de vloerverwarming (onder én boven) ligt erin en de vloeren zijn gestort! Het dak is keurig bedekt en waterdicht, deuren en ramen zijn geplaatst, kortom het gaat de goede kant op zo! Voor de begane grond hebben we een indeling gemaakt voor de kasten, zeilbuizen en de surf en supplanken. We hebben een totaal van 255 kasten, waarvan 105 grote en 155 kleinere.
Met de bovenverdieping zijn we ook al druk bezig geweest door het indelen en inrichten van de diverse ruimtes. Suus van Bohemen en Keun interieur design hebben samen met Johan vd Bent een voorlopige indeling van de kantine gemaakt en we hebben een leuke schets voor de nieuwe bar. Er komt een echte keuken in het nieuwe gebouw waar ook al een principe indeling voor is gemaakt zodat we de nodige offertes kunnen aanvragen.
De oplevering is nog steeds gepland rond eind maart, hopelijk wordt dat ook gehaald en kunnen we het hele volgend seizoen gebruik maken van dit prachtige pand!
Klik HIER voor een ronleiding verzorgd door Marcel Verheggen!

Tijdens de digitale ALV van 29oktober jongstleden hebben we onze 3 nieuwe bestuursleden officieel geïnstalleerd – ze hebben al bijna een jaar meegedraaid – en bestaat ons bestuur nu uit 7 leden waarvan 2 vrouwen! Ons beleidsplan en andere zaken voortkomend uit de adviezen van de denktanks willen we het liefst presenteren in een fysieke ALV, hopelijk begin volgend jaar! We kregen overigens een hoop positieve commentaren op deze eerste digitale ALV ook al verliep het nog niet geheel vlekkeloos, het was voor ons ook een leerproces en mocht het nogmaals nodig zijn om op deze manier een ALV te houden verwacht ik geen of minder problemen meer.

Sportieve groeten,

De Voorzitter Cees