Nieuwsupdate ZVN bestuur

vrijdag 05 juni, 2020

Er gebeurt veel de laatste tijd! Niet alleen de geleidelijke versoepeling van de COVID-19 maatregelen en de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw, maar zeker ook het mooie weer van de afgelopen weken hebben ervoor gezorgd dat er veel te doen is bij de ZVN. Vandaar ook weer een nieuwsbrief voor de leden.

Beste leden,

Nieuwbouwnieuws

In de laatste nieuwsbrief vertelde ik dat we verder zouden gaan met de voorbereidingen van de nieuwbouw. Als je nu het strand op loopt dan is je eerste gedachte; wat is hier gebeurd!
Ons clubgebouw is zo’n 35m verplaatst naar het zuiden, de onderbouw en fundering zijn verwijderd en er zijn containers geplaatst voor alle opslag die normaal in de onderbouw plaatsvond!
Het was een enorme klus, zelf ben ik er nooit bij geweest maar tot 8 jaar geleden werd er ieder jaar 2 keer gehesen, een keer van het strand en een keer weer naar het strand. Ik heb na afgelopen vrijdag (hijs dag) een groot respect voor al die vrijwilligers die zich daar telkens mee bezig gehouden hebben!
Onder leiding van Leen en Johan ging het van een leien dakje en kon het gebouw, na de grondige voorbereidingen van Leen en zijn vrijwilligers die altijd weer klaar staan, in een ochtend naar zijn tijdelijke locatie gehesen worden waar het tot het einde van de nieuwbouw zal blijven staan.

ZVN & Corona update

Volgens de laatste richtlijnen van de regering mogen we 1 juni voorzichtig ons terras weer gaan gebruiken met inachtneming van de 1,5m onderlinge afstand, en kan er ook weer watersport bedreven worden met inachtneming van dezelfde regels. Er is hiervoor door ons bestuurslid veiligheid (Pieter v.d. Brink) een protocol opgesteld dat momenteel getoetst wordt door de gemeente.
Het is in ons aller belang het protocol te lezen en ons eraan te houden. Het protocol zal zo snel mogelijk na goedkeuring aan jullie worden gemaild.

Bestuurswisseling

Helaas heeft Arno Jonker besloten het bestuur verlaten. Het bleek toch niet helemaal zijn ding. Wel hebben wij een kandidaat-bestuurslid gevonden voor deze positie in de vorm van Rik Admiraal, waarmee wij zeer verheugd zijn. Uiteraard zullen wij zijn benoeming voorleggen tijdens de komende ALV, die wij hopelijk in september kunnen houden.

Financiën

Aangezien we als bestuur graag transparantie betrachten over de financiën en we formeel Liesbeth Nieuwenburg nog moeten benoemen als nieuwe penningmeester hebben wij besloten alle betalingen alvorens uit te keren, eerstens te laten accorderen door de secretaris (Robbert Minderhoud). Omdat de ALV tevens verplaatst is, willen wij middels deze nieuwsbrief alvast mededelen dat de kascontrole voor het verenigingsjaar 2019 is uitgevoerd door Peter Schmal en Paul van Ruiten. Het tweetal heeft het volgende geconcludeerd: “De administratie is door ons steekproefsgewijs beoordeeld en akkoord bevonden.” Het volledige kascontrole rapport is op te vragen bij de verenigingssecretaris.

Lief & Leed

Goed nieuws over Hugo van der Niet, hij heeft kortgeleden een zware operatie moeten ondergaan in het LUMC en het verheugt mij te mogen mededelen dat het goed met hem gaat! Meteen na de operatie had hij alweer praatjes (die heeft hij altijd!) en komt als alles goed gaat deze week weer thuis waar hij verder gaat werken aan zijn herstel! Hugo is 73jaar en is al 36jaar lid en actieve vrijwilliger van onze club!
Wij wensen hem van harte beterschap en hopen hem dit seizoen weer op ons strand te mogen verwelkomen!

Boten naar het strand

Vanaf zaterdag 30 mei jl. kunnen diegenen die hun boot, sup of surfplank op het strand willen leggen dit gewoon weer doen. Dit geldt natuurlijk ook voor de stoelen en windschermen deze gaan nu in de daarvoor bestemde containers.
MET DE BOOT NAAR STRAND? DENK AAN VERZEKERINGSBEWIJS!
(MAG OOK COPY, PRINT OF DIGITALE FOTO ZIJN!)

Tot zover deze nieuwsbrief, blijf allen gezond en tot snel weer op het strand!

Jullie voorzitter Cees.