Commissies

Om invulling te geven aan de verschillende activiteiten binnen de Zeilvereniging Noordwijk, zijn de volgende commissies ingericht:

De BAR- en EVENEMENTENCOMMISSIE bestaat uit meerdere personen. Aangezien er geen evenement is zonder bar, zijn de barcommissie en evenementencommissie sinds enkele jaren samengevoegd. Karin van der Niet runt de bar in het clubhuis en Johan van der Bent vanuit het bestuur voor de bezetting.  De bardiensten worden gedraaid door vrijwilligers. Deze kunnen zich doorlopend aanmelden via de inschrijflijsten die op de bar liggen. Tijdens de wedstrijddagen en evenementen zorgt de barcommissie niet alleen voor een natje, maar ook voor het droogje. Vooral het jaarlijkse Familieweekend is het “piece de la résistance” van deze commissie. Hierbij ligt de nadruk op het gezinsleven binnen onze vereniging.

Voor evenementen beschikt de ZVN over grote feesttent, die naar behoefte opgezet kan worden. Deze feestavonden zijn uitzonderlijk gezellig.

De BOUWCOMMISSIE zorgt voor alle bouwgerelateerde activiteiten met betrekking tot het clubhuis en wordt gecoördineerd door Leen van der Bent. Will van der Bent sr stuurt de verschillende activiteiten vanuit het bestuur aan. Johan van der Bent trekt de kar waar het gaat om de winteractiviteiten in de Bierman.

Sinds de ZVN de beschikking heeft over de Bierman Garage aan de Quarlus van Uffordstraat, heeft deze commissie in de winter veel werk. Dan wordt er onderhoud aan al het materiaal gepleegd. Meestal gebeurt dit op de maandagavonden vanaf november.

De REDACTIECOMMISSIE verzorgd de internetsite van de ZVN.

De VEILIGHEIDSCOMMISSIE heeft een belangrijke taak binnen de ZVN. Mathijs Dobson en Will van der Bent sr. controleren  samen met o.a. Hugo van der Niet en Rene Passchier alle boten op deugdelijkheid en aanwezigheid van diverse kenmerken. Ook in het seizoen wordt nagezien op drijfmiddelen, peddels etc. Daarnaast let deze commissie erop dat leden zich aan de regels houden zodat de veiligheid niet in gevaar komt.
Tijdens evenementen coördineert de Veiligheidscommissie  de inzet van veiligheidsboten en vrijwilligers.
In de wintermaanden verzorgt deze commissie regelmatig instructies voor het varen met de rescue van de ZVN.

De WEDSTRIJDCOMMISSIE zorgt voor reuring binnen de ZVN. Vrijwel iedere zondag worden wedstrijdbanen uitgelegd, zodat een aantal fanatici rond de boeien kunnen varen. Het niveau van de wedstrijden en de wedstrijdzeilers is in Noordwijk hoog te noemen, waarvoor deze commissie verantwoordelijk is.

Harry van Rhijn en Jan van Oosten verzorgen de coördinatie van deze commissie. Sinds 2008 varen we weer met de Orka vanaf het Noordwijkse strand. Onder leiding van onze gediplomeerde wedstrijdleider Harry van Rhijn worden de banen uitgelegd en wordt er volgens de juiste procedures gestart en gefinisht.

In het wedstrijdhok in het clubhuis wordt veel werk verricht door “de dames”: het finishen en verwerken van de uitslagen. Oudgedienden hier zijn Ria van Rhijn en Joke van Klaveren. Gelukkig worden zij ondersteund door Hans van der Niet.

De JEUGDCOMMISSIE, jongste loot aan de tak van ZVN-commissies maar bestaat al meer dan 10 jaar. In 2011 is een nieuwe start gemaakt met een geheel nieuwe opzet van het jeugdzeilen. Deze commissie bestaat uit twee onderdelen, namelijk het onderdeel opleidingen, onder leiding Klaas van Duin, Sonja Steenvoorden en Dick-Jan Meijvogel en het onderdeel jeugdevenementen onder leiding van Edo Cuiper. De commissie heeft ervoor gezorgd dat de jeugdopleiding CWO gecertificeerd is en door de jeugd deelgenomen wordt aan wedstrijden.

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR: Om het bestuur te ondersteunen en te zorgen dat alle plannen ook uitgevoerd en op elkaar afgestemd worden, treedt Ria van Rhijn op als Vrijwilligerscoördinator binnen de ZVN. Zij organiseert onder andere de commissievergaderingen en planning.