Geschiedenis

Sinds 1 mei 1957 bestaat de Zeilvereniging Noordwijk en heeft zij gedurende het jaar haar residentie op het strand. In de loop der jaren heeft de ZVN zelf enorme ontwikkelingen ondergaan. Echter de ZVN heeft ook aan de bakermat gestaan van ontwikkelingen binnen de brandingwatersport. Samenwerking met andere zeilverenigingen heeft zo geleid tot de oprichting van de Nederlandse Federatie van Brandingwatersportverenigingen. Enkele jaren geleden heeft de ZVN bijgedragen aan de tot stand koming van een convenant met het Watersportverbond en was de eerste vereniging die hiervan gebruik maakte. De ZVN is dus aangesloten bij het KNWV.

De ontwikkelingen van met name het catamaranzeilen hadden de kustzeilverenigingen en het Watersportverbond uit elkaar gedreven. De NFB zet zich heel concreet in voor de belangen van de aangesloten verenigingen, iets waarin het Verbond lange tijd niet kon voorzien. Beide belangenverenigingen doen aan belangenbehartiging voor de (branding)watersport, ieder met hun eigen deskundigheid.

In de beginjaren had het zeezeilen iets heroïsch; er werd gevaren met (zelfgebouwde) jollen en sloepen door enthousiaste pioniers. Door deze open boten was het absoluut niet zonder gevaar om de onberekenbare Noordzee op te gaan.

Het enthousiasme van de oprichters heeft overigens nog een “administratief” kunstje opgeleverd. Om zo snel mogelijk in aanmerking te komen voor een plaatsje op het strand, werd bij de gemeente Noordwijk als oprichtingsdatum 1 mei 1956 opgegeven. Door deze actie wendde men reeds één bestaansjaar voor om zodoende enige bestaanszekerheid te pretenderen. Vanaf het begin heeft de ZVN rond de huidige locatie gezworven: nabij het prestigieuze Grandhotel Huis ter Duin. Tijdens het Kust Zeil Evenement in begin jaren ’80 heeft dit nog geleid tot een diner in natte wetsuits bij deze goede buur.

clubhuis2Inmiddels is de ZVN in haar 5e clubgebouw gevestigd. Door de gewijzigde regelgeving was de strandlocatie niet meer het hele jaar rond aanwezig. ’s Winters stond het clubgebouw, dat was opgebouwd uit 3 delen, op het parkeerterrein aan het Wantveld. Circa één week voor Pasen ging het clubgebouw naar strand: door middel van een zware kraan werden de 3 delen één voor één op een speciale kar gehesen. Met behulp van shovels werd deze kar het strand opgetrokken, en daar werd het deel met de kraan weer op houten palen gezet. Na het project “Zwakke Schakel Noordwijk” is het strand verbreed en opgehoogd en sinds 2011 gaat het clubgebouw niet meer van strand; het is jaarrond inzetbaar. In 2010 is er ook nog een extra (4e) tentdeel gebouwd en toegevoegd aan het geheel. Begin 2013 is er isolatie en verwarming aangebracht om een verblijf aangenamer te maken, in de winter.

De onderzijde van het clubgebouw rond de palen waarop het clubhuis staat, wordt in voorjaar dichtgemaakt, met daarin berging voor de zeilen en de pakken. Voor het gebouw en aan de zuidzijde wordt een reling en een terras gemaakt. Het terrein wordt met een afrastering afgezet, en de lagere ligplaatsen worden van stellingen voorzien om de boten te beschermen.

Al deze werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. De waarde van deze trouwe leden is niet te becijferen en van vitaal belang voor de vereniging. Gelukkig kan de ZVN een beroep doen op deze capabele krachten.