ZVN Corona nieuws update

donderdag 26 maart, 2020

Dinsdag 24 maart zou de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering, die gepland was voor 3 april, naar de leden verstuurd zijn. Inmiddels weten we allemaal dat deze datum niet door kan gaan en een nieuwe datum gepland moet worden. Met de meest recente overheidsmaatregelen t.a.v. het coronavirus is de eerstvolgende mogelijkheid op dit moment vrijdag 6 juni. Het bestuur zal de leden tijdig informeren over deze datum, of een andere, en uitnodigen voor deze vergadering.

Van de voorzitter,

Het clubgebouw blijft voorlopig sowieso gesloten tot 6 April. Tegen die tijd verwacht ik meer nieuws van de overheid. Hopelijk mogen sportclubs hun deuren weer openen, zij het op beperkte schaal en kan er voorzichtig weer genoten worden van ons mooie strand. Er is op 6 april nog een maand te gaan tot onze normale opening en weten we dan hopelijk of we met onze boten op het strand mogen of niet; hetzelfde geldt voor de kitespullen, stoelen, windschermen, sup en surfplanken! Verder zijn tot 1 juni bijeenkomsten verboden, moeten sociale contacten en groepen mensen worden vermeden en moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden, ook op de club en op het strand.

Dit is de stand van zaken voor ons op dit moment. We houden jullie op de hoogte dus als er weer nieuwe maatregelen die ons treffen te melden zijn zullen we dit weer zo snel mogelijk doen! In de tussentijd wens ik iedereen een goede gezondheid en veel sterkte toe met alle perikelen rond het coronavirus; het treft ons allemaal.

Onze Penningmeester heeft aangegeven dat inmiddels ongeveer de helft van de leden de contributie heeft betaald. Zeer binnenkort zal er een herinnering met IDEAL-link gestuurd worden aan die leden die er nog niet aan toe zijn gekomen. Mag ik jullie vriendelijk vragen deze te gebruiken en de contributie alsnog te voldoen?

Voorzitter Cees.