ZVN COVID-10 protocol

vrijdag 05 juni, 2020

Zoals eerder vermeld in de ZVN nieuwsbrief is Pieter van den Brink de afgelopen periode bezig geweest met het schrijven van het ZVN Corona Protocol. Recentelijk heeft de gemeente Noordwijk het protocol goedgekeurd. In dit bericht is het protocol te vinden.

Er zijn maatregelen opgelegd door de overheid en deze kun je vinden in het protocol. Het is dus van belang dat je het protocol goed leest, zodat je weet wat er wel en wat er niet kan. De belangrijkste maatregel is nog steeds dat je 1,5 meter afstand houdt. Dit geldt ook tijdens het zeilen met niet huisgenoten! Het is je eigen verantwoording en er staan vooralsnog zware straffen op het niet naleven hiervan! (400Euro)

Het toilet is helaas nog gesloten. Het is dus van belang dat je dit zoveel mogelijk thuis doet. Hierover is een hele discussie geweest met de gemeente. Mocht je hierover vragen hebben, dan kan Pieter van den Brink je dit uitleggen. Indien je echter wel gebruik wil maken van het toilet, dan kun je bij hoge uitzondering bij de walschipper vragen of dit kan. Wel geldt dan de routing naar het toilet zoals deze is weergegeven in het ZVN Corona Protocol.

Dus nogmaals, lees goed het ZVN Corona Protocol en houd je aan de maatregelen. Zie het bijgevoegd protocol.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we jullie hierover informeren.

P.S. Het ZVN Corona Protocol ligt ook bij de walschipper ter inzage.

Namens het bestuur,
Voorzitter Cees

zvn-corona-protocol-zvn-d-d-24-mei-2020-1e-versie